SZTE Szociális Kompetencia Kutatócsoport

University of Szeged Social Competence Research Group

Publikáció

A vizsgált területekkel kapcsolatos legfontosabb hazai és nemzetközi publikációk

Angol nyelvű tanulmányok, könyvfejezetek

2017

Kasik, L. Fejes, J. B., Guti, K., Gáspár, Cs., & Zsolnai, A. (2017). Social problem-solving among disadvantaged and non-disadvantaged adolescents. European Journal of Special Needs Education, 32(2) 1–16.

2016

Kasik, L. (2016). Person-Based Social Problem Solving Among 10-, 14- and 16-Year-Olds. Journal of Relationships Research, 7(4) 1–10.

Kasik, L. & Gál, Z. (2016). Parents’ and teachers’ opinions of preschool children’s social problem-solving and behavioural problems. Early Child Development and Care, 186(10) 1632–1648.

Kasik, L., Gáspár, Cs., Guti, K., & Zsolnai, A. (2016). Relationship between Social Problem-Solving, Anxiety and Empathy among Adolescents in Hungarian Context. In: K. Newton (Ed.), Problem-solving: Strategies, Challenges and Outcomes. Nova Science Publishers, New York. 177–196.

Zsolnai, A. & Kasik, L. (2016). Coping Strategies and Social Problem Solving in Adolescence In: A. Surian (Ed.), Open Spaces for Interactions and Learning Diversities. Sense Publishers, Rotterdam. 121–126.

2015

Kasik, L. (2015). Relationship between Cooperation, Competition and Family Background at the Ages of 8–18 in a Hungarian Context. Hungarian Educational Research Journal, 1. 1–25.

Mortimore, T. & Zsolnai, A. (2015). Inclusive education and social competence development. Hungarian Educational Research Journal, 1.

Zsolnai, A. (2015). Social and emotional competence. Hungarian Educational Research Journal, 1. 1–10.

Zsolnai, A. & Lesznyák, M. (2015). Pluralism and values in education in Hungary – changes between 1990 and 2012. Journal of Beliefs & Values, 2. 142–155.

Zsolnai, A., Kasik, L., & Braunitzer, G. (2015). Coping strategies at the ages of 8, 10 and 12. Educational Psychology, 35(1) 73–92.

2014

Kasik, L. (2014). Development of Social Problem Solving – A Longitudinal Study (2009–2011) in a Hungarian Context. European Journal of Developmental Psychology, http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/17405629.2014.969702?journalCode=pedp20#.Vp91HMDhCrc

Zsolnai, A. & Kasik, L. (2014). Functioning of social skills from middle childhood to early adolescence. International Journal of Emotional Education, 6(2) 54–68.

2012

Zsolnai, A., Lesznyák, M. & Kasik, L. (2012). Preschool children’s aggressive and prosocial behavior in stressful situations. Early Child Development and Care, 181(11) 1503–1522.

2011

Zsolnai, A. & Kasik, L. (2011). Development of coping strategies and social problem solving at the ages of 8 and 12. In: B. Wold (Ed.): Proceeding of the XV. European Conference on Developmental Psychology. Bergen, Norway, August, 23–27. Medimond, Bologna.

Zsolnai, A., Lesznyák, M., & Kasik, L. (2011). Aggressive and Prosocial Behaviour in Pre-school Children. Early Childhood Development and Care, 181(8) 1–20.

Magyar nyelvű tanulmányok, könyvfejezetek

 2017

Kasik László, Vidákovich Tibor, Gáspár Csaba és Tóth Edit (2017): Az SPSI–A hazai adaptálásának eredményei. Magyar Pszichológiai Szemle, 72(2/4) 201–229.

2016

Kasik László (2016): A személyközi problémák megoldásának mérése. In: Fejes József Balázs, Lencse Máté és Szűcs Norbert (szerk.): Mire jó a tanoda?: A TanodaPlatform keretében összegyűjtött innovációk, kutatások, történetek. Motiváció Oktatási Egyesület, Szeged. 159–164.

Kasik László, Guti Kornél, Tóth Edit és Fejes József Balázs (2016): Az elkerülés mint folyamat – az Elkerülés kérdőív bemérése 15 és 18 évesek körében. Magyar Pedagógia, 116(2) 219–253.

Kasik László (2016): „Nem szeretném megoldani” A kortársi problémák megoldásával kapcsolatos negatív orientáció vizsgálata serdülők körében. Alkalmazott Pszichológia, 16(2) 37–51.

2015

Gáspár Csaba és Kasik László (2015): A szociálisprobléma-megoldás, az empátia és a szorongás kapcsolata serdülők körében. Iskolakultúra, 25(10) 48–60.

Kasik László (2015): A személyspecifikus problémamegoldás jellemzői 10, 14 és 16 évesek körében. Alkalmazott Pszichológia, 23(4) 23–44.

Kasik László (2015): A szociálisprobléma-megoldás fejlődése serdülőkorban – két longitudinális vizsgálat tapasztalatai. Magyar Pedagógia, 115(2) 139–153.

Kasik László és Gál Zita (2015): A helyzet- és személyspecifikus problémamegoldás kapcsolata a tudatelméleti működéssel 4-6 éves korban. Magyar Pedagógia, 115(4) 297–318.

Kasik László és Guti Kornél (2015): A kortársi versengés és problémamegoldás jellemzői serdülők körében. Magyar Pszichológiai Szemle, 70(1) 179–195.

Szabó Éva és Fügedi Petra Anna (szerk, 2015): Társas készségeket fejlesztő kiscsoportos tréning 12-18 évesek számára. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest.

Szabó Éva, Zsadányi Zsuzsa és Szabó Hangya Lilla (2015): Ki szeret iskolába járni? Az iskolai kötődés, a motiváció, az énhatékonyság és a tanulmányifelelősség-vállalás vizsgálata. Iskolakultúra, 25(10) 5–20.

Szilágyi Éva és Kasik László (2015): Fogvatartottak szociálisprobléma-megoldó gondolkodása és agresszivitása, Börtönügyi Szemle, 34(4) 49–68.

Zsolnai Anikó és Kasik László (2015): Az együttműködő viselkedés és az alapérzelem-felismerés online vizsgálata. In: Csapó Benő, Zsolnai Anikó (szerk.): Online diagnosztikus mérések az iskola kezdő szakaszában. Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet (OFI), Budapest. 71–95.

Zsolnai Anikó, Rácz Anna és Rácz Kata (2015): Szociális és érzelmi tanulás az iskolában. Iskolakultúra, 25(10) 59–68.

2014

Kasik László és Gál Zita (2014): Mit tekintenek 7, 10 és 14 éves diákok személyközi problémának? Iskolakultúra, 24(9) 3–25.

Kasik László és Gál Zita (2014): Óvodások szociálisprobléma-megoldó gondolkodása szüleik és pedagógusaik véleménye alapján. Magyar pedagógia, 114(3) 189–213.

Zsolnai Anikó (2014): Szociális tanulás – szociális viselkedés. In. Benedek András és Golnhofer Erzsébet (szerk.): Tanulmányok a neveléstudomány köréből 2013. MTA Pedagógiai Tudományos Bizottság, Budapest. 55–77.

2013

Kasik László, Guti Kornél és Gáspár Csaba (2013): Hátrányos és nem hátrányos helyzetű tanulók szociálisprobléma-megoldó gondolkodása. Magyar Pedagógia, 114(1) 49–63.

Zsolnai Anikó (2013): A szociális viselkedés alakulása kisiskolás és serdülőkorban. In. Molnár Gyöngyvér és Korom Erzsébet (szerk.): Az iskolai sikerességet befolyásoló kognitív és affektív tényezők értékelése. Nemzedékek Tudása Tankönyvkiadó, Budapest. 255–272.

2012

Kasik László (2011): A szociálisérdek-érvényesítés néhány dimenziójának működése és érzelmi hátterük 8–18 évesek körében. Magyar Pedagógia, 111(2) 141–181.

Kasik László (2012): A szociálisprobléma-megoldó és az induktív gondolkodás kapcsolata 8, 12, 15 és 18 évesek körében. Magyar Pedagógia, 112(4) 243–263.

Kasik László, Lesznyák Márta, Máténé Homoki Tünde és Tóthné Aszalai Anett (2012): A szociálisprobléma-megoldó gondolkodás vizsgálata többségi és tanulásban akadályozott diákok körében. In: Kozma Tamás és Perjés István (szerk.): Új kutatások a neveléstudományokban 2012. MTA Pedagógiai Bizottsága, Budapest. 81–99.

Zsolnai Anikó (2012): A szociális készségek fejlesztésének nemzetközi és hazai gyakorlata. Iskolakultúra, 22(9) 12–23.

Zsolnai Anikó és Kasik László (2012): Megküzdési stratégiák 8, 10 és 12 éves tanulók körében. Iskolakultúra, 22(4) 3–15.

Zsolnai Anikó, Kinyó László és Jámbori Szilvia (2012): Szocializáció, szociális viselkedés, személyiségfejlődés. In: Csapó Benő (szerk.): Mérlegen a magyar iskola. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest. 327–365.

2011

Kasik László (2011): A szociálisérdek-érvényesítés néhány dimenziójának működése és érzelmi hátterük 8–18 évesek körében. Magyar Pedagógia, 111(2) 141–181.

Kasik László és Kelemen Rita (2011): A szociális kompetencia fejlődésének és fejlesztésének alapjai. In: Hegedűs Gábor (szerk.): Progresszív pedagógiák gyakorlata. Projektpedagógia – projektmódszer XIII. Reálstúdió Oktatási és Kereskedelmi Bt., Kecskemét. 56–78.

Zsolnai Anikó (2011): A szociális készségek és képességek diagnosztikus mérési lehetőségei. In: Csapó Benő és Zsolnai Anikó (szerk.): A kognitív és affektív fejlődési folyamatok értékelésének lehetőségei az iskola kezdő szakaszában. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest. 83–104.

2010

Benedek György és Braunitzer Gábor (2010): Az agressziótól a kooperációig: az együttműködési spektrum idegélettani alapjai. In: Zsolnai Anikó és Kasik László (szerk.): A szociális kompetencia fejlesztésének elméleti és gyakorlati alapjai. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest. 32–48.

Jámbori Szilvia (2010): Család és iskola – a viselkedés környezeti meghatározói. In: Zsolnai Anikó és Kasik László (szerk.): A szociális kompetencia fejlesztésének elméleti és gyakorlati alapjai. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest. 117–134.

Jámbori Szilvia és Varga Vera (2010): A szocialitás általános és középiskolai fejlesztésének lehetőségei. In: Zsolnai Anikó és Kasik László (szerk.): A szociális kompetencia fejlesztésének elméleti és gyakorlati alapjai. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest. 248–271.

Kasik László (2010): A szociálisprobléma-megoldó gondolkodás és képesség jellemzői. In: Zsolnai Anikó és Kasik László (szerk.): A szociális kompetencia fejlesztésének elméleti és gyakorlati alapjai. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest. 97–114.

Tóth Edit és Kasik László (2010): A szociális kompetencia főbb fejlesztési koncepciói és a pedagógusok szerepe a fejlesztésben. In: Zsolnai Anikó és Kasik László (szerk.): A szociális kompetencia fejlesztésének elméleti és gyakorlati alapjai. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest. 163–182.

Tóth Edit és Kasik László (2010): Szülői vélekedések a szociálisérdek-érvényesítő viselkedéssel kapcsolatos anyagi, szellemi és kapcsolati erőforrásokról. Új Pedagógiai Szemle, 60(1–2) 93–119.

Zsolnai Anikó (2010): A szociális kompetencia kutatására és fejlesztésére szolgáló modellek. In: Zsolnai Anikó és Kasik László (szerk.): A szociális kompetencia fejlesztésének elméleti és gyakorlati alapjai. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest. 78–97.

2009

Braunitzer Gábor, Kasik László és Benedek György (2009): A kognitív idegtudomány, idegélettan és a neveléstudomány kapcsolata – a társas viselkedés együttes vizsgálatának lehetőségei. Iskolakultúra, 19(7–8) 15–25.

Kasik László (2009): A társas viselkedés és a tanulmányi teljesítmény. In: Brezsnyánszky László és Fenyő Imre (szerk.): A pedagógia új horizontja. Szöveggyűjtemény a neveléstudományi mesterszak felvételi vizsgájához. Debreceni Egyetem, Bölcsészettudományi Kar, Neveléstudományi Intézet, Debrecen. 75–81.

Tóth Edit, Regényi Enikő, Takács István Károly és Kasik László (2009): A kötődéskutatás pedagógiai vonatkozásai. Az anya-gyermek kötődés és zavarai. Iskolakultúra, 19(10) 58–75.

Zsolnai Anikó és Kasik László (2009): Az agresszív és a proszociális viselkedést meghatározó szociális és érzelmi készségek alakulása óvodás korban. In: Kozma Tamás és Perjés István (szerk.): Új kutatások a neveléstudományokban 2008. Hatékony tudomány, pedagógiai kultúra, sikeres iskola. MTA Pedagógiai Bizottsága, Budapest. 82–96.

2008

Braunitzer Gábor (2008): Szinkronizált, oszcillatorikus agyi elektromos aktivitás a vizuális percepcióban. Ideggyógyászati Szemle, 61(9–10) 294–303.

Kasik László (2008): 4–17 évesek szociálisérdek-érvényesítő képességeinek működése a pedagógusok értékelése alapján. Magyar Pedagógia, 108(3) 247–269.

Kasik László (2008): A szociálisérdek-érvényesítő képességek működésének jellemzői 4, 8, 11 és 17 éves korban. Magyar Pedagógia, 108(2) 149–193.

Kasik László (2008): A szociálisprobléma-megoldó képesség jellemzői és vizsgálata. Új Pedagógiai Szemle, 58(8–9) 15–27.

Nagy József (2006): A korrekt értékelés alapjai. Iskolakultúra, 16(12) 83–98.

Nagy József (2008): A közoktatás megújításának koncepcionális kérdései. Iskolakultúra, 18(3–4) 31–38.

Zsolnai Anikó (2008): A szociális készségek fejlődése és fejlesztése gyermekkorban. Iskolakultúra Online, 18(1) 119–140.

Zsolnai Anikó, Kasik László és Lesznyák Márta (2008): Az agresszív és a proszociális viselkedés alakulása óvodás korban – egy olasz-magyar összehasonlító vizsgálat eredményei. Iskolakultúra, 18(5–6) 40–49.

Zsolnai Anikó, Kasik László és Lesznyák Márta (2008): Óvodás korú gyerekek agresszív és proszociális viselkedése – egy longitudinális vizsgálat eredményei. Új Pedagógiai Szemle, 58(6–7) 91–110.

 2007

Jámbori Szilvia (2007): Hogyan tervezik a serdülők a jövőjüket?  SZEK JGYF Kiadó, Szeged.

Kasik László (2007): A szociális kompetencia fejlesztésének elmélete és gyakorlata. Iskolakultúra, 17(11–12) 21–37.

Zsolnai Anikó és Kasik László (2007): Az érzelmek szerepe a szociális kompetencia működésében. Új Pedagógiai Szemle, 57(7–8) 3–15.

Zsolnai Anikó, Lesznyák Márta és Kasik László (2007): A szociális és az érzelmi kompetencia néhány készségének fejlettsége óvodás korban. Magyar Pedagógia, 107(3) 233–270.

2006

Jámbori Szilvia (2006): Családi és iskolai környezet hatása a fiatalok teljesítménymotivációjára és versengés iránti attitűdjére. Alkalmazott Pszichológia, 15(4) 41–63.

Kasik László (2006): A társas viselkedés, a tanulmányi eredményesség és a tanulási-kulturális szokások összefüggése 13–16 éves korban. Magyar Pedagógia, 106(3) 231–258.

Nagy József (2006): A korrekt értékelés alapjai. Iskolakultúra, 16(12) 83– 98.

tik01