SZTE Szociális Kompetencia Kutatócsoport

University of Szeged Social Competence Research Group

Történet és célok

Az elmúlt néhány évtizedben a nemzetközi pszichológiai és pedagógiai kutatások egyik nagyon fontos területévé vált a társas viselkedés komplex vizsgálata. Számos elméleti és empirikus munka foglalkozik a viselkedést meghatározó szociális kompetencia működésével, e pszichikus feltételrendszer fejlődését befolyásoló tényezők sajátosságainak feltárásával. Az eredmények ismeretében egyre több olyan segítő-fejlesztő programot dolgoznak ki, amelyek jól alkalmazhatók a társas viselkedés hatékony működésének elősegítésére gyermek- és serdülőkorban.

Magyarországon a szociális kompetencia kevésbé preferált kutatási terület mind a pszichológiában, mind a neveléstudományban; nagyon kevés empirikus vizsgálat született eddig, valamint szintén csekély az óvodai és az iskolai keretek között hatékonyan alkalmazható programok száma.

A Szegedi Tudományegyetem Neveléstudományi Intézete (korábban Pedagógiai Tanszéke) az egyik olyan hazai kutatóhely, ahol a szociális kompetencia vizsgálatával régóta foglalkoznak. Nagy József szakmai irányítása mellett közel 15 éve indult meg egy olyan kutatóképzés, amelynek egyik fontos területe a szociális kompetencia összetevőinek mérése-értékelése és intézményes keretek között történő fejlesztési lehetőségeinek kidolgozása. E háttérrel 2009-ben Zsolnai Anikó hozta létre és 2017-ig vezette a Szociális Kompetencia Kutatócsoportot.

A kutatócsoport célja a szociális kompetencia interdiszciplináris (pszichológiai, idegélettani, biológiai, pedagógiai és szociológiai) vizsgálata és fejlesztése. Főbb kutatási területek: különböző szociáliskompetencia-összetevők működése, fejlődése és fejlesztési lehetőségei; a fejlődést meghatározó mediátor- és moderátorváltozók (személyiség, kulturális, családi, iskolai, kortársi hatások) sajátosságainak elemzése; a szociális kompetencia más kompetenciaterületekkel való kapcsolatának feltárása; mérőeszköz-fejlesztés és -adaptálás; valamint óvodai és iskolai segítő-fejlesztő programok adaptálása, kidolgozása és hatásvizsgálata.

cropped-cropped-kiemelt_qs_hir2.jpg